Ekologická odpovědnost

Dlouhá životnost, servisovatelnost a energetická účinnost hrají ústřední roli při vývoji nových výrobků.

Společenská odpovědnost

Naši společenskou odpovědnost uplatňujeme podporou talentů, zapojením do procesů, začleňováním a prostřednictvím nadace Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Foundation.

Hospodářská odpovědnost

Naše strategie je navržena dlouhodobě a má za cíl trvale finančně zdravou a nezávislou společnost.